Twierdza Kłodzko

Kłodzka twierdza to dominujący nad miastem Kłodzko forteczny kompleks. Rozwój twierdzy nastąpił po zdobyciu miasta przez wojska cesarsko-austryjackie na początku wojny trzydziestoletniej (1622r.). Wtedy to powstały pierwsze plany ustanowienia twierdzy w miejscu zamku. Najbardziej dynamiczny rozwój twierdzy to połowa XVIII stulecia w czasie panowania Fryderyka II - króla Prus. W tym okresie powstaje także fort pomocniczy Owcza Góra na drugim brzegu Nysy. Północno-zachodnie podejście do twierdzy zostaje zabezpieczone siecią podziemnych minerskich chodników.

W 1877 roku tutejsza twierdza traci swój charakter obronny. Zaczyna być rozbrajana, a pomieszczenia przeznaczane są na magazyny i więzienie. W czasie II wojny światowej twierdza dalej pełni funkcję więzienia, pod koniec wojny ewakuowano tu niemieckie zakłady AEG z Łodzi.

Obecnie Twierdza Kłodzko stanowi turystyczna atrakcję Kotliny Kłodzkiej. Jest udostępniona do zwiedzania, a szczególną atrakcję stanowią podziemne korytarze. Twierdza czynna jest przez cały rok, ale najlepszy okres do jej odwiedzenia to sierpień. To miesiąc Dni Twierdzy Kłodzkiej - można wówczas podziwiać rekonstrukcję bitwy o twierdzę odtwarzaną przez żołnierzy umundurowanych i wyposażonych w ekwipunek z epoki.

Kłodzka twierdza to dominujący nad miastem Kłodzko forteczny kompleks. Rozwój twierdzy nastąpił po zdobyciu miasta przez wojska cesarsko-austryjackie na początku wojny trzydziestoletniej (1622r.). Wtedy to powstały pierwsze plany ustanowienia twierdzy w miejscu zamku. Najbardziej dynamiczny rozwój twierdzy to połowa XVIII stulecia w czasie panowania Fryderyka II - króla Prus. W tym okresie powstaje także fort pomocniczy Owcza Góra na drugim brzegu Nysy. Północno-zachodnie podejście do twierdzy zostaje zabezpieczone siecią podziemnych minerskich chodników.

W 1877 roku tutejsza twierdza traci swój charakter obronny. Zaczyna być rozbrajana, a pomieszczenia przeznaczane są na magazyny i więzienie. W czasie II wojny światowej twierdza dalej pełni funkcję więzienia, pod koniec wojny ewakuowano tu niemieckie zakłady AEG z Łodzi.

Obecnie Twierdza Kłodzko stanowi turystyczna atrakcję Kotliny Kłodzkiej. Jest udostępniona do zwiedzania, a szczególną atrakcję stanowią podziemne korytarze. Twierdza czynna jest przez cały rok, ale najlepszy okres do jej odwiedzenia to sierpień. To miesiąc Dni Twierdzy Kłodzkiej - można wówczas podziwiać rekonstrukcję bitwy o twierdzę odtwarzaną przez żołnierzy umundurowanych i wyposażonych w ekwipunek z epoki.